Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  
  Lịch Giờ

Quy Nhơn - Nhơn Hải

Ngày:20/08/2018

Quy Nhơn - Nhơn Lý

Ngày:20/08/2018

Bồng Sơn - Hoài Ân - An Lão

Ngày:27/10/2017

Quy nhơn - Phù Mỹ - Tam Quan

Ngày:17/05/2019

Cầu 16 - Vĩnh Hảo

Ngày:01/01/2017

1) Hành trình: Cầu 16 - Vĩnh Hảo

Cự ly: 20 Km. 

Hành trình: Cầu 16 - Định Bình - Thị trấn Vĩnh Thạnh - Vĩnh Hảo và ngược lại.

 

Quy Nhơn-Sông Cầu-Chí Thạnh

Ngày:20/03/2018

 

Cự ly :  68,5 Km. Thời gian hành trình: 110 phút. 

Quy Nhơn–Diêu Trì-Vân Canh

Ngày:03/08/2016

 

 

Cự ly :  43,9 Km. Thời gian hành trình: 90 phút. Thời gian chờ: 50 phút/ 1 chuyến. Tổng số chuyến: 28 chuyến.  Có 02 Bến đỗ, 66 điểm dừng.

Quy Nhơn-Tuy Phước-Cát Tiến

Ngày:25/06/2018

 

- Cự ly: 43 km, thời gian hành trình: 85 phút, trạm đỗ: 02 trạm, trạm dừng: 66 trạm

Quy Nhơn - Tây Sơn - Cầu 16

Ngày:17/05/2019

 

- Cự ly: 60,3 km, Thời gian hành trình: 110 phút, Thời gian chờ: 40 phút/chuyến, Trạm đỗ: 02 trạm, Trạm dừng: 82 trạm

Quy Nhơn - Đập Đá - Gò Găng

Ngày:21/08/2017

 

- Cự ly: 37,5  km, thời gian hành trình: 80 phút, thời gian chờ: 30 - 40phút/1 chuyến,  

Quy Nhơn - Phước Mỹ

Ngày:24/11/2017

 

- Cự ly: 23 km. Thời gian hành trình: 55 phút, Trạm đỗ: 02 trạm, Trạm dừng: 37 trạm.

Quy Nhơn - Suối Mơ

Ngày:24/11/2017

 

- Cự ly:  21,4 km. Thời gian hành trình: 45 phút, Trạm đỗ: 02 trạm, Trạm dừng: 36 trạm.

 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777