Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  
  Lịch Giờ

Quy Nhơn - Nhơn Hải

Ngày:20/08/2018

Quy Nhơn - Nhơn Lý

Ngày:10/09/2019

Bồng Sơn - Hoài Ân - An Lão

Ngày:27/10/2017

Quy nhơn - Phù Mỹ - Tam Quan

Ngày:10/09/2019

Cầu 16 - Vĩnh Hảo

Ngày:01/01/2017

1) Hành trình: Cầu 16 - Vĩnh Hảo

 

 

Quy Nhơn-Sông Cầu-Chí Thạnh

Ngày:20/03/2018

 

 

Quy Nhơn–Diêu Trì-Vân Canh

Ngày:03/08/2016

Quy Nhơn-Tuy Phước-Cát Tiến

Ngày:25/06/2018

Quy Nhơn - Tây Sơn - Cầu 16

Ngày:10/09/2019

Quy Nhơn - Đập Đá - Gò Găng

Ngày:21/08/2017

Quy Nhơn - Phước Mỹ

Ngày:20/09/2019

 

 

Quy Nhơn - Suối Mơ

Ngày:24/11/2017

 

 

 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777