Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  
  Giá Vé

Giá vé xe buýt theo Tháng

Ngày:05/03/2014

Giá vé xe buýt theo Lượt

Ngày:06/02/2018

Xí Nghiệp xe Buýt Quy nhơn xin thông báo: Kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2014 Xí Nghiệp sẽ áp dụng bảng giá vé xe buýt mới trên tất cả các tuyến hoạt động; cụ thể như sau:

 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777