Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  

  Lịch Giờ
Quy Nhơn - Đập Đá - Gò Găng

Ngày: 22/08/2016

 

- Cự ly: 37,5  km, thời gian hành trình: 80 phút, thời gian chờ: 30 - 40phút/1 chuyến,  

 

 

LÒCH GIỜ TUYEÁN T4

           

Quy Nhôn - Goø Gaêng

Goø Gaêng - Quy Nhôn

Taøi

KH

KT

Taøi

KH

KT

1

5h05

6h20

1

4h50

6h10

2

5h40

6h55

2

5h30

6h45

3

6h15

7h30

3

6h00

7h15

4

6h50

8h05

4

6h25

7h40

5

7h25

8h40

5

7h00

8h15

6

8h00

9h15

6

7h50

9h05

7

8h35

9h50

7

8h25

9h40

8

9h10

10h25

8

9h00

10h15

9

9h45

11h00

9

9h35

10h50

10

10h20

11h35 (N)

10

10h10

11h25

11

11h00

12h15 (N)

11

10h50

12h05   (N)

12

11h35

12h50 (N)

12

11h30

12h45 (N)

13

13h00

14h25

13

12h45

14h00

14

13h40

15h00

14

13h30

14h45

15

14h20

15h35

15

14h05

15h20

16

15h00

16h15

16

14h40

15h55

17

15h40

16h55

17

15h20

16h35

18

16h30

17h45 (N)

18

15h55

17h10

19

17h00

18h15 (N)

19

16h35

17h50 (N)

20

17h35

18h50 (N)

20

17h10

18h25 (N)

( BQT )
 Các tin liên quan
 Bồng Sơn - Hoài Ân - An Lão
 Quy nhơn - Phù Mỹ - Tam Quan
 Cầu 16 - Vĩnh Hảo
 Quy Nhơn-Sông Cầu-Chí Thạnh
 Quy Nhơn–Diêu Trì-Vân Canh
 Quy Nhơn-Tuy Phước-Cát Tiến
 Quy Nhơn - Tây Sơn - Cầu 16
 Quy Nhơn - Bùi Thị Xuân
 Quy Nhơn - Phước Mỹ
 Quy Nhơn - Suối Mơ
 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777