Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  

  Lịch Giờ
Quy Nhơn - Tây Sơn - Cầu 16

Ngày: 19/06/2017

 

- Cự ly: 60,3 km, Thời gian hành trình: 110 phút, Thời gian chờ: 40 phút/chuyến, Trạm đỗ: 02 trạm, Trạm dừng: 82 trạm

 

LÒCH GI  KHÔÛI HAØNH TUYEÁN T6

Quy Nhôn - Caàu 16

Caàu 16 - Quy Nhôn

Taøi

KH

KT

Taøi

KH

KT

1

4h50

6h45

1

5h00

6h55

2

5h35

7h30

2

5h35

7h30

3

6h10

8h05

3

6h10

8h05

4

6h40

8h35

4

6h40

8h35

5

7h15

9h10

5

7h15

9h10

6

7h50

9h45

6

7h50

9h45

7

8h30

10h25

7

8h20

10h15

8

9h05

11h00

8

8h55

10h50

9

9h35

11h30

9

9h35

11h30

10

10h10

12h05 (N)

10

10h05

12h00 (N)

11

10h40

12h35 (N)

11

10h40

12h35 (N)

12

11h10

13h05 (N)

12

11h10

13h05 (N)

13

11h45

13h40 (N)

13

11h55

13h50 (N)

14

12h40

14h35

14

12h50

14h45

15

13h10

15h05

15

13h15

15h10

16

13h55

15h50

16

13h45

15h40

17

14h25

16h20

17

14h20

16h15

18

14h55

16h50

18

14h55

16h50

19

15h35

17h30

19

15h25

17h20

20

16h05

18h00 (N)

20

16h00

17h55 (N)

21

16h35

18h30 (N)

21

16h35

18h30 (N)

22

17h05

19h00 (N)

22

17h20

19h15 (N)

23

17h40

19h35 (N)

23

17h55

19h50 (N)

( BQT )
 Các tin liên quan
 Quy Nhơn - Nhơn Hải
 Quy Nhơn - Nhơn Lý
 Bồng Sơn - Hoài Ân - An Lão
 Quy nhơn - Phù Mỹ - Tam Quan
 Cầu 16 - Vĩnh Hảo
 Quy Nhơn-Sông Cầu-Chí Thạnh
 Quy Nhơn–Diêu Trì-Vân Canh
 Quy Nhơn-Tuy Phước-Cát Tiến
 Quy Nhơn - Đập Đá - Gò Găng
 Quy Nhơn - Phước Mỹ
 Quy Nhơn - Suối Mơ
 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777