Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  

  Lịch Giờ
Quy Nhơn-Tuy Phước-Cát Tiến

Ngày: 14/06/2017

 

- Cự ly: 43 km, thời gian hành trình: 85 phút, trạm đỗ: 02 trạm, trạm dừng: 66 trạm

 

LÒCH GI  KHÔÛI HAØNH TUYEÁN T7

Quy Nhôn - Caùt Tieán

Caùt Tieán - Quy Nhôn

Taøi

KH

KT

Taøi

KH

KT

1

6h00

7h30

1

5h40

7h10

2

7h20

8h50

2

6h30

8h00

3

8h10

9h40

3

7h40

9h10

4

9h20

10h50

4

8h55

10h25

5

10h40

12h10 (N)

5

9h55

11h25

6

11h30

13h00 (N)

6

11h10

12h40 (N)

7

13h10

14h40

7

13h00

14h30

8

14h35

16h05

8

13h50

15h20

9

15h30

17h00

9

14h50

16h20

10

16h30

18h00 (N)

10

16h10

17h40

11

17h45

19h15 (N)

11

17h30

19h00 (N)

 

Lưu ý: Lịch Giờ có thể thay đổi vào các ngày lễ, tết, những ngày cao điểm. 

( BQT )
 Các tin liên quan
 Bồng Sơn - Hoài Ân - An Lão
 Quy nhơn - Phù Mỹ - Tam Quan
 Cầu 16 - Vĩnh Hảo
 Quy Nhơn-Sông Cầu-Chí Thạnh
 Quy Nhơn–Diêu Trì-Vân Canh
 Quy Nhơn - Tây Sơn - Cầu 16
 Quy Nhơn - Đập Đá - Gò Găng
 Quy Nhơn - Bùi Thị Xuân
 Quy Nhơn - Phước Mỹ
 Quy Nhơn - Suối Mơ
 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777