Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  

  Lịch Giờ
Quy Nhơn-Sông Cầu-Chí Thạnh

Ngày: 05/12/2016

 

Cự ly :  68,5 Km. Thời gian hành trình: 85 phút. Thời gian chờ: 50 - 60phút/ 1 chuyến.

 

LÒCH GIỜ TUYEÁN T11

 
           

Quy Nhôn - Chí Thaïnh

Chí Thaïnh - Quy Nhôn

Taøi

Giôø Khôûi haønh

Giôø Keát thuùc

Taøi

Giôø Khôûi haønh

Giôø Keát thuùc

1

5h30

7h20

1

5h30

7h20

2

6h20

8h10

2

6h20

8h10

3

7h40

9h30

3

7h40

9h30

4

8h30

10h20

4

8h10

10h00

5

9h30

11h20

5

9h30

11h20

6

10h30

12h20 (n)

6

10h30

12h20 (n)

7

11h40

13h30 (n)

7

11h30

13h20 (n)

8

13h10

15h00

8

13h10

15h00

9

14h10

16h00

9

14h10

16h00

10

15h05

17h00

10

15h05

16h55

11

16h20

18h10 (n)

11

16h20

18h10 (n)

12

17h20

19h10 (n)

12

17h20

19h10 (n)

 

( BQT )
 Các tin liên quan
 Bồng Sơn - Hoài Ân - An Lão
 Quy nhơn - Phù Mỹ - Tam Quan
 Cầu 16 - Vĩnh Hảo
 Quy Nhơn–Diêu Trì-Vân Canh
 Quy Nhơn-Tuy Phước-Cát Tiến
 Quy Nhơn - Tây Sơn - Cầu 16
 Quy Nhơn - Đập Đá - Gò Găng
 Quy Nhơn - Bùi Thị Xuân
 Quy Nhơn - Phước Mỹ
 Quy Nhơn - Suối Mơ
 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777