Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  

  Lịch Giờ
Cầu 16 - Vĩnh Hảo

Ngày: 01/01/2017

1) Hành trình: Cầu 16 - Vĩnh Hảo

Cự ly: 20 Km. 

Hành trình: Cầu 16 - Định Bình - Thị trấn Vĩnh Thạnh - Vĩnh Hảo và ngược lại.

 

 

LÒCH GI KHÔÛI HAØNH TUYEÁN T6B

  Caàu 16 - Vónh Haûo

Vónh Haûo - Caàu 16

Taøi

KH

KT

Taøi

KH

KT

1

5h45

6h20

1

6h25

7h00

2

7h00

7h35

2

7h45

8h20

3

8h40

9h15

3

9h25

10h00

4

10h20

10h55

4

11h20

11h55

5

12h00

12h35

5

13h05

13h40

6

13h50

14h25

6

14h45

15h20

7

15h20

15h55

7

16h00

16h35

8

16h45

17h20

8

17h20

17h55

9

18h00

18h35

9

18h35

19h10

( BQT )
 Các tin liên quan
 Quy Nhơn - Nhơn Hải
 Quy Nhơn - Nhơn Lý
 Bồng Sơn - Hoài Ân - An Lão
 Quy nhơn - Phù Mỹ - Tam Quan
 Quy Nhơn-Sông Cầu-Chí Thạnh
 Quy Nhơn–Diêu Trì-Vân Canh
 Quy Nhơn-Tuy Phước-Cát Tiến
 Quy Nhơn - Tây Sơn - Cầu 16
 Quy Nhơn - Đập Đá - Gò Găng
 Quy Nhơn - Phước Mỹ
 Quy Nhơn - Suối Mơ
 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777