Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  

  Hành Trình Tuyến
Hành trình tuyến T1: Quy Nhơn - Phú Tài - Suối Mơ

Ngày: 01/12/2010

( Tổ điều độ )
 Các tin liên quan
 Hành trình tuyến T13: Bồng Sơn - Hoài Ân - An Lão
 Hành trình tuyến T12: Quy Nhơn - Phù Mỹ - Tam Quan
 Hành trình tuyến T11: Quy Nhơn - Sông Cầu - Chí Thạnh
 Hành trình tuyến T8: Quy Nhơn - Diêu Trì - Vanh Canh
 Hành trình tuyến T7: Quy Nhơn - Tuy Phước - Cát Tiến
 Hành trình tuyến T6: Quy Nhơn - Tây Sơn - Cầu 16
 Hành trình tuyến T4: Quy Nhơn - Đập Đá - Gò Găng
 Hành trình tuyến T2: Quy Nhơn - Phú Tài - Phước Mỹ
 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777