Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  

  Giá Vé
Giá vé xe buýt theo Lượt

Ngày: 06/02/2018

Xí Nghiệp xe Buýt Quy nhơn xin thông báo: Kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2014 Xí Nghiệp sẽ áp dụng bảng giá vé xe buýt mới trên tất cả các tuyến hoạt động; cụ thể như sau:

 

   

    - Hành khách đi suốt tuyến T1:   8.000 đồng/người/lượt

    - Hành khách đi suốt tuyến T2:   8.000 đồng/người/lượt

    - Hành khách đi suốt tuyến T3:   8.000 đồng/người/lượt

    - Hành khách đi suốt tuyến T4:   16.000 đồng/người/lượt

    - Hành khách đi suốt tuyến T6:   27.000 đồng/người/lượt

    - Hành khách đi suốt tuyến T7:   18.000 đồng/người/lượt

    - Hành khách đi suốt tuyến T8:    20.000 đồng/người/lượt

    - Hành khách đi suốt tuyến T11:  28.000 đồng/người/lượt

    - Hành khách đi suốt tuyến T12:  44.000 đồng/người/lượt

    - Hành khách đi suốt tuyến T13:  17.000 đồng/người/lượt

    - Hành khách đi suốt tuyến T6B:  16.000 đồng/người/lượt

    - Hành khách đi suốt tuyến T21, T22:  15.000 đồng/người/lượt

    - Hành khách đi suốt tuyến T23:  26.000 đồng/người/lượt

      Xí nghiệp xe Buýt Quy nhơn xin thông báo đến hàng khách đi lại được biết.

      Mọi chi tiết xin liên hệ:

   Xí nghiệp xe Buýt Quy Nhơn: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

  Điện thoại (056) 3.818180 – 3.749.777

 

 

( Phòng vé )
 Các tin liên quan
 Giá vé xe buýt theo Tháng
 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777