Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  

  Tin Tức Hoạt Động
Tăng xe, tăng chuyến tuyến T6B

Ngày: 14/09/2015

 XÍ Nghiệp Xe Buýt Quy Nhơn Thông Báo: Từ ngày 14/09/2015 tuyến T6B (Cầu 16 - Vĩnh Thạnh) sẽ tăng thêm 1 xe và tăng số chuyến trong ngày

 

LÒCH GIỜ T6B 

  Caàu 16 - Vónh Haûo

Vónh Haûo - Caàu 16

Taøi

KH

KT

Taøi

KH

KT

1

5h15

5h50

1

6h00

6h35

2

5h45

6h20

2

6h35

7h10

3

6h45

7h20

3

7h30

8h05

4

7h30

8h05

4

8h40

9h15

5

8h40

9h15

5

10h10

10h45

6

10h10

10h45

6

11h15

11h50

7

11h10

11h45 (N)

7

12h35

13h10

8

11h50

12h25 (N)

8

13h25

14h00

9

13h25

14h00

9

14h35

15h10

10

14h45

15h20

10

15h20

15h55

11

15h20

15h55

11

16h00

16h35

12

16h10

16h45

12

16h45

17h20

13

16h45

17h20

13

17h20

17h55 (N)

14

18h00

18h35

14

18h35

19h10 (N)

( BQT )
 Các tin liên quan
 Mở Tuyến Xe Buýt Gò Bồi - An Thái
 Mở Tuyến Xe Buýt Nhơn Lý - TP Quy Nhơn
 Mở Tuyến Xe Buýt Nhơn Hải - TP Quy Nhơn
 Triển khai tuyến Xe Buýt Khu Vực 1 và Khu Vực 2
 Giảm giá vé từ ngày 13-9-2015
 Tăng cường Xe Buýt phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015
 Thay đổi mã tuyến (Quy Nhơn - Sông Cầu - Chí Thạnh)
 Thay đổi hành trình tuyến T7 (Quy Nhơn - Cát Tiến)
 Thay đổi hành trình tuyến T4 (Quy Nhơn - Gò Găng)
 Hoạt động chào mừng ngày 26/3
 Giảm giá vé từ ngày 17/12/2014
 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777