Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  

  Tin Tức Hoạt Động
Mở Tuyến Xe Buýt Nhơn Hải - TP Quy Nhơn

Ngày: 01/10/2016

Từ ngày 1-09-2016 Xí Nghiệp Xe Buýt Quy Nhơn triển khai tuyến xe buýt phục vụ đi lại của của học sinh và người dân xã Nhơn Hải đi TP Quy Nhơn và ngược lại.

 

 

Hành Trình:
Trung tâm UBND xã Nhơn Hải – đường Trục Khu kinh tế Nhơn Hội – Cầu Thị Nại – Ngã 5 Đống Đa – Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Huệ - Trần Cao Vân - Trần Hưng Đạo – Cảng Quy Nhơn và ngược lại.

Thời Gian: 

LÒCH GIỜ KHÔÛI HAØNH TUYEÁN NHƠN HẢI - QUY NHƠN

Nhơn Hi - Quy Nhơn

Quy Nhơn - Nhơn Hi

Tài

Khởi hành

Kết thúc

Tài

Khởi hành

Kết thúc

1

5h30

6h15

1

7h00

7h45

2

8h00

8h45

2

9h10

9h55

3

10h30

11h15

3

11h30

12h15 (N)

4

13h00

13h45

4

13h50

14h35

5

14h40

15h25

5

15h30

16h15

6

16h40

17h25

6

17h45

18h30 (N)

Giá vé lượt:
15.000 đông/người/lượt
Giá vé Tháng:
Học sinh, sinh viên 100.000 đồng người/tháng
Các đối tượng khác 215.000 đồng người/tháng

( ĐĐ )
 Các tin liên quan
 Thông Báo: Ngừng hoạt động Tuyến T3 ( Quy Nhơn - Bùi Thị Xuân)
 Chương trình cho thuê xe phụ vụ ngày 26/3/2018
 Điều chỉnh tuyến T7 phụ vụ lễ hội chùa Ồng Núi
 Thay Đổi Lịch Giờ Tuyến Nhơn Lý, Nhơn Hải
 Thay đổi lịch giờ tuyến T1, T2
 Mở Tuyến Xe Buýt Nhơn Lý - TP Quy Nhơn
 Triển khai tuyến Xe Buýt Khu Vực 1 và Khu Vực 2
 Thay đổi hành trình tuyến T4 (Quy Nhơn - Gò Găng)
 Hoạt động chào mừng ngày 26/3
 Giảm giá vé từ ngày 17/12/2014
 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777