Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  

  Dịch Vụ
Quảng cáo trên xe buýt

Ngày: 04/03/2014

Liên hệ:

Xí Nghiệp Xe Buýt Quy Nhơn 

Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong - TP Quy Nhơn - Bình Định

ĐT: 0563.81.81.80   DĐ: 0918506977 (anh Hùng)

( TT )
 Các tin liên quan
 Bảo dưỡng - Sữa Chữa
 Thuê xe Tham Quan, Du Lịch
 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777